Robert de Jong | Bedrijfsmaatschappelijk werker

Robert de Jong

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Medewerkers die met plezier naar het werk gaan, daar zorg ik voor.

Als bedrijfsmaatschappelijk werker en onafhankelijk adviseur begeleid ik medewerkers die problemen ervaren rond het werk of privé-situaties die van invloed kunnen zijn op het werk.

Door actief te luisteren naar de medewerker en waar deze mee zit ben ik in staat om snel tot de kern en daarmee oorzaak van een probleem te komen.
Met mijn oplossingsgerichte aanpak betrek ik de medewerker in het vinden van de juiste oplossing.
Tijdens de gesprekken staan eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en persoonlijke groei van de medewerker centraal.
Het leukste aan mijn werk vind ik middels de medewerker weer zelf in hun kracht laten geloven. Hierbij maak ik gebruik van zowel mijn eigen levens-ervaring als vakkennis en deskundigheid.

Met kortdurende zakelijke begeleiding van drie tot vijf gesprekken krijgen medewerkers weer grip en regie over hun eigen werk en werk-leven.
Medewerkers ondersteunen en begeleiden van het begin tot aan het eind van een traject; daar sta ik voor.

“Ik ben er van overtuigd dat werken gelukkig maakt en dit sluit aan op de missie van SPOOR3.”