Overige dienstverlening

Verzuimbegeleiding

Spoor3 biedt u de gezonde route. Preventief en actief werkt SPOOR3 aan gezond en gemotiveerd personeel waardoor de productiviteit voor uw organisatie toeneemt. Wij helpen u met het kiezen van de gezonde route in verzuimbeleid en arbeidsre-integratie. Ons team zorgt voor de juiste ondersteuning op het juiste moment. Privacy bescherming van betrokkenen is voor ons vanzelfsprekend. U een gezond bedrijf, wij een tevreden klant!

RI&E

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om te laten onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van uw medewerkers. Een dergelijk onderzoek heet een Risico- Inventarisatie en Evaluatie, ook wel  RI&E-onderzoek. Het onderzoek moet schriftelijk worden vastgelegd. De Arbeidshygienist van Spoor3 is beschikbaar voor ondersteuning, uitvoering en het periodiek toetsen, voor elke branche.

PAGO (Periodiek Arbeid Gezondheidskundig Onderzoek)

Een PAGO is een medisch onderzoek dat de gezondheid van werknemers beoordeelt, op die specifieke aspecten waarin zij risico’s lopen in het werk. Deze risico’s kunnen worden vastgesteld in een Risico- Inventarisatie en Evaluatie. Per beroepsgroep en/of functie kan een PAGO dus verschillen, bv. gericht op zwaar fysiek werk of het zichtvermogen. De bedrijfsarts geeft een persoonlijk advies. De werkgever wordt hier niet van op de hoogte gesteld. Als de bedrijfsarts gezondheidsproblemen constateert, kan hij de kandidaat uitnodigen voor een vervolgonderzoek of doorverwijzen naar huisarts of specialist. De werkgever is alleen verplicht om een PAGO aan te bieden als dit uit de Risico-Inventarisatie en Evaluatie blijft of wanneer er andere (CAO) verplichtingen zijn.

PMO (Periodiek Medisch Onderzoek)

Je kunt als organisatie een preventief medisch onderzoek (PMO) aanbieden. PMO is een gezondheidscheck met als doel een gezonde en fitte medewerker. Een PMO kent verschillende manieren voor de uitvoering, passend bij uw organisatie. Spoor3 biedt u hierbij ondersteuning, zodat het PMO een integraal onderdeel van uw arbobeleid is.

Arbeidsdeskundig onderzoek

In het Arbeidskundig onderzoek wordt door de arbeidsdeskundige van Spoor3 vastgesteld in welke werkzaamheden de werknemer met medische beperkingen duurzaam inzetbaar is. De arbeidsdeskundige beoordeelt de inzetbaarheid van werknemer en adviseert met als doel de financiële gevolgen van het verzuim van werkgever en werknemer zoveel mogelijk te beperken.

2e spoor re-integratie

Wanneer een werknemer langdurig ziek is, is het uiteraard in eerste instantie de bedoeling dat deze persoon weer terugkeert op zijn werkplek. Het komt helaas ook voor dat het niet mogelijk is dat een werknemer re-integreert op zijn huidige werkplek of in een andere functie binnen de eigen organisatie. Wanneer er definitief of binnen afzienbare tijd ook geen mogelijkheden zijn voor herplaatsing, is het tijd voor de inzet van het 2e Spoor. Met het 2e Spoor onderzoekt de re-integratie consulent van Spoor3, samen met de werknemer, alle benutbare mogelijkheden voor de werknemer.

Counseling

Counseling is een individuele begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling, waarbij gebruikt gemaakt wordt van confrontatie, reflectie en bewustwording. De counselor van Spoor3 helpt om belemmerende overtuigingen om te zetten in realistische gedachtepatronen en wenselijk gedrag. Counseling vergroot het zelfvertrouwen, het zelfbewustzijn en reflectievermogen, zodat de keuze mogelijkheden worde vergroot en hierdoor is men beter in staat bent om te handelen vanuit eigenwaarden. Na het intake gesprek, wordt er gewerkt aan een persoonlijk op te stellen doel.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

De bedrijfsmaatschappelijk Werker van Spoor3 helpt werknemers bij emotionele, psychologische of materiële problemen. De bedrijfsmaatschappelijk werker biedt de werknemer begeleiding en zal  zonodig doorverwijzen naar andere deskundigen. Bedrijfsmaatschappelijk werk kan worden ingezet bij pesten op de werkvloer, privé problematiek of een situatie van intimidatie. De bedrijfsmaatschappelijk werker zal ten alle tijden vertrouwelijk met uw gegevens omgaan,

Human Resources (HR)

De HR Adviseur van Spoor3 is pragmatisch en heeft een oplossingsgerichte aanpak. Op verzoek maken wordt een analyse gemaakt van de HR behoeften, het ontwikkelen van personeelsbeleid en personele instrumenten die passen bij de visie en aard van de onderneming. Ook bieden wij waarneming voor de senior HR functie, bijvoorbeeld bij langdurige afwezigheid.

Trainingen  / Workshops

De trainingen en workshops zijn gericht op inzetbaarheid, het werkplekzier en de productiviteit van uw medewerkers.  Spoor3 heeft diverse trainingen en workshops beschikbaar met de visie op verzuim en/of gedrag. De trainer van Spoor3 denkt graag met u mee voor een training/workshop passend bij uw organisatie.

Vitaliteitsprogramma

Met een vitaliteitsprogramma stimuleert u de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers. Door inzicht te geven aan gezondheid en trainingen te verzorgen, worden de medewerkers bewust van hun levensstijl. Spoor3 denkt graag met u mee voor een vitaliteitsprogramma, passend bij uw organisatie.

Verzekeringsarts

Wilt u een medische expertise uitvoeren?
De verzekeringsarts van Spoor3 is beschikbaar voor:

  • Belastbaarheidsonderzoek/2nd opinion
  • Bezwaarzaak UWV Loonsanctie / beroepszaak / Arts gemachtigde
  • IVA verzoek
  • Verzekeringsgeneeskundige expertise

Mediation

Mediation is het oplossen van het geschil en/of conflict onder begeleiding van de MfN geregistreerde mediator. In de praktijk wordt hiermee voorkomen dat er een gang naar de rechter wordt gemaakt.
Door met elkaar het gesprek aan te gaan, zal de uitkomst voor beide partijen meer tevredenheid geven na afronding. Om een mediation succesvol af te ronden wordt aan beide kanten bereidheid gevraagd om over de oplossing met elkaar te onderhandelen.

Werkplekonderzoek

Wij bieden het individuele werkplekonderzoek PLUS onder begeleiding van de bedrijfsfysiotherapeut van Spoor3. Met aanpassingen van de werkplek(instellingen) en gerichte oefeningen is er in 90% van de gevallen een aantoonbaar verbeterde situatie. De bedrijfsfysiotherapeut is ook als adviseur beschikbaar op dagdeel basis in uw organisatie. Hij onderzoekt de werkplek van uw medewerker, is beschikbaar voor vragen en begeleid mensen met klachten en/of aandoeningen.

Rijbewijskeuring

Spoor3 verzorgt voor u de rijbewijskeuringen.

Meer informatie en prijzen

Wilt u meer informatie of een prijsopgave ontvangen, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Spoor3, telefoonnummer 020 – 3418924 of per mail naar info@spoor3.com