Personeelsvertegenwoordiging / Ondernemingsraad

Medezeggenschap is het recht van werknemers om invloed uit te oefenen op bedrijfsbeslissingen die hen direct raken. Zij mogen meedenken en soms ook meebeslissen over onderwerpen als werktijden, arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim.

Het recht op medezeggenschap is geregeld in de Wet op ondernemingsraden (WOR). Daarin staat dat bedrijven vanaf vijftig werknemers verplicht zijn om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Een bedrijf met minder dan vijftig werknemers, kan ook kiezen voor het instellen van een personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Als er geen OR of PVT in het bedrijf is ingesteld, dan moet de werkgever verplicht (minstens) tweemaal per jaar een vergadering beleggen met alle personeelsleden. Als een kwart van de werknemers vraagt om een personeelsvergadering dan moet er ook een vergadering worden gehouden.

Instemmingsrecht: 
Als de werkgever personele regelingen (bijvoorbeeld werktijden, arbeidsomstandigheden, veiligheid en ziekteverzuim) wil veranderen, moet de PVT of OR toestemming geven aan de werkgever. Voor SPOOR 3 is de ondernemingsraad een belangrijke partij bij de introductie van onze dienstverlening.