Deskundigenoordeel

De werkgever en de zieke werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de re-integratie naar werk. Als daarbij een verschil van mening ontstaat over de aanpak of het passende karakter van de functie, dan kunnen zowel de werkgever als de werknemer bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen.

Wanneer er sprake is van een meningsverschil, zijn de betrokkenen niet verplicht om een deskundigenoordeel aan te vragen. Een deskundigenoordeel kan echter wel helpen om uit de ontstane impasse te komen. De uitkomst van het deskundigenoordeel is niet bindend en tegen de beslissing kan ook niet in beroep worden gegaan.

Bij een deskundigenoordeel bekijken een onafhankelijke verzekeringsarts of een arbeidsdeskundige de situatie en doen ze een uitspraak. Zowel de werkgever als de werknemer kan een deskundigenoordeel aanvragen.

Het deskundigenoordeel heeft betrekking op :

  • de arbeids(on)geschiktheid van de werknemer;
  • de re-integratie inspanningen van beide partijen;
  • de beoogde functie en of deze passend (te maken) is voor de werknemer.

Komen werkgever en werknemer er na het deskundigenoordeel nog niet uit, dan kunnen ze naar de rechter gaan. Het deskundigenoordeel kan van invloed zijn op de uitspraak van de rechter.

Het laten uitvoeren van een deskundigenoordeel duurt ongeveer twee tot drie weken. Na afloop ontvangen werkgever, werknemer en bedrijfsarts het oordeel. Aan het deskundigenoordeel zijn kosten verbonden voor degene die het deskundigenoordeel vraagt.