Missie & Visie

Missie

SPOOR 3 is opgericht om werkgevers te ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van een integraal arbobeleid voor gezonde en gemotiveerde werknemers in een duurzaam werkklimaat. Gezonde bedrijven, zowel financieel als wat personeel betreft, is onze inzet. Verzuim is een belangrijke kostenpost voor een organisatie. Onze aanpak richt zich op het uitstippelen van “de gezonde route”. Door het inzetten van een vast team van professionals willen wij opdrachtgever en de werknemers zowel actief als reactief helpen om de kosten van verzuim te reduceren.
Minder verzuim en meer rendement. De opdrachtgever een gezond bedrijf met gemotiveerde en enthousiaste werknemers, wij een tevreden opdrachtgever.

Visie

Wij willen bijdragen aan gezonde werknemers in een gezonde organisatie.
Dit realiseren wij door samen te werken met een team van professionals op de gezonde route. De gezonde route staat voor adequate begeleiding, persoonlijke ondersteuning, aandacht voor alle betrokkenen en zichtbaarheid als arbodienstverlener. Wij streven naar professionele begeleiding en contact op hoog niveau. Hierbij willen wij ons verder ontwikkelen op het gebied van preventie en duurzame inzetbaarheid.
Wij streven ernaar om gestaag te groeien en een langdurige samenwerking met onze opdrachtgevers opbouwen, zodat wij een integraal onderdeel van de organisatie zijn.
Door met elkaar te werken aan een optimaal verzuimbeleid zal dit steeds meer rendement en tevredenheid voor werkgever en werknemer opleveren.