Open spreekuur

Een open spreekuur, ook wel arbeidsomstandighedenspreekuur of preventief spreekuur genoemd, biedt werknemers de mogelijkheid om een bedrijfsarts te bezoeken.

Wanneer een werknemer vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot zijn werk, over zijn werkomstandigheden of als een werknemer verzuim van zijn werk wil voorkomen, dan kan deze gebruik maken van het open spreekuur. Werknemers kunnen via de casemanager van Spoor3 een afspraak met de bedrijfsarts maken. Het open spreekuur is uitdrukkelijk bedoeld voor niet-medische werk gerelateerde problematiek. Denk aan vragen over de gezondheid in relatie tot het kunnen uitoefenen van het werk en bij dreigend verzuim. Een ander voorbeeld is vragen over mogelijke werk gerelateerde gezondheidsklachten, zoals zorgen over lichamelijke, sociale of psychische belasting op de werkvloer. Tijdens het open spreekuur kan een werknemer advies vragen over hoe met bepaalde situaties om te gaan.

De gesprekken tijdens het open spreekuur tussen werknemer en bedrijfsarts vallen onder de privacywetgeving. Bij een open spreekuur wordt de verkregen informatie vertrouwelijk behandeld en vastgelegd in het medisch dossier. Er worden bij een open spreekuur geen mededelingen gedaan aan de werkgever of anderen, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de werknemer.

Aan het bezoek van dit spreekuur zijn voor de werknemer geen kosten verbonden. De kosten worden anoniem gefactureerd aan de werkgever.