Pieter Buis | Loopbaanadviseur

Pieter Buis

Loopbaanadviseur

Ik ben Pieter Buis, loopbaanadviseur. Ik heb mij de laatste jaren verdiept in het proces van keuzes maken. Ons mensbeeld is het laatste decennium sterk veranderd. Het lijkt wel alsof onze natuurlijke afkeer van verlies steeds sterker wordt. Er zijn nieuwe onderzoeken bekend over hoe wij als mens, de ‘homo economicus’, dagelijks worden beïnvloed. Het maken van keuzes lijkt hiermee een koude afweging te zijn geworden tussen rationele opties. De kortste weg naar beloning, het eigenbelang en de eigen beurs lijken centraal te staan in onze afwegingen.
Ik, persoonlijk, geloof er niets van! Keuzes zijn niet altijd logisch en rationeel. Emotie is onmisbaar in het keuzeproces. Het is juist een waardevolle informatiebron. Actief zijn, zaken onderzoeken en uitproberen, horen bij het keuzeproces . Denken doen en voelen spelen een gezamenlijke rol in het maken van goede keuzes.