Saskia Lang | Arbeidsrecht advocaat

Saskia Lang

Arbeidsrecht advocaat

Wat mag ik als werkgever als een werknemer zich niet houdt aan zijn re-integratieverplichtingen? Hoe moet ik omgaan met een zieke werknemer waar ook een arbeidsconflict speelt? En hoe krijg ik juridisch mijn dossier op orde voordat UWV deze gaat beoordelen? Dit zijn vragen waar ik als arbeidsrechtadvocaat regelmatig mee te maken heb.

De arbeidsongeschiktheid van een werknemer brengt voor zowel werkgever als werknemer veel verplichtingen. Welke dat zijn is grotendeels in de arbeidsrecht wet opgenomen. Maar in de praktijk er mee omgaan is niet altijd eenvoudig, daarom adviseer ik werkgevers er over. En indien nodig procedeer ik namens werkgevers bij UWV, Kantonrechter, Rechtbank of Hof zoals bij arbeidsconflicten, loonsancties of opgelegde boetes. SPOOR 3 en ik werken hierbij zeer plezierig samen.

SPOOR 3: “SPOOR 3 is betrokken en praktisch in de uitvoering. Een opstelling die helemaal bij mijn manier van werken aansluit.”