Henk Kanbier | Re-integratie consulent

Henk Kanbier

Re-integratie consulent

In de afgelopen 20 jaar heb ik in diverse leidinggevende functies een grote expertise opgebouwd in re-integratie, outplacement, verzuim en bemiddeling en daardoor ook op het gebied van sociale wet- en regelgeving. De laatste 5 jaar heb ik mij als re-integratieadviseur vooral gericht op het re-integreren van arbeidsongeschikte werknemers in het 2e spoor .
Met begrip voor de situatie waarin een werknemer zich bevindt is mijn uitdaging om voor alle betrokken partijen een passende oplossing te bieden; de betrokken werknemer weer aan een nieuwe werkplek helpen, de oude werkgever bijstaan in het maken van een “poortwachterproof” dossier en de nieuwe werkgever ondersteunen met het re-integratieproces. Dit laatste waar mogelijk met bestaande wettelijke subsidie regelingen.
Ik sta voor wederzijds begrip en respect in een open communicatie, waarbij mijn stellige overtuiging is dat er altijd beweging mogelijk is in positieve zin.

SPOOR 3: “Het werken in een team deskundigen maakt dat ik mijn functie optimaal en met plezier kan uitvoeren hetgeen de klant zeker ten goede komt.”