Emmelien van Rees | Bedrijfsarts

Emmelien van Rees

Bedrijfsarts

Doel is om met z’n allen een zo gezond mogelijke balans te vinden tussen draaglast en draagkracht. En dat iedereen daarbij zijn of haar eigen verantwoordelijkheid kan en wil nemen. Het streven is om gezondheid te bevorderen en niet alleen het verzuim te verminderen. Goede communicatie is daarbij onontbeerlijk. Niet alleen op het spreekuur, maar tussen alle betrokkenen bij verzuim en ziekmeldingen.

Verzuim is een complex geheel. Verzuim is een van de parameters voor de gezondheidssituatie van een bedrijf. Er is op dat moment geen goede balans tussen mens en werk, tussen draagkracht en draaglast.
Als bedrijfsarts benader ik een situatie met (dreigend) verzuim analytisch.

Medisch, loopbaan of een functioneringsprobleem; is er overbelasting door het werk, door de thuissituatie of door een combinatie ? Daarbij wil ik de-medicaliseren waar het mogelijk is en het medische meewegen waar dat nodig is.

Ik ben daarbij betrokken bij zowel werkgever als werknemer, ieders belang in het oog houdend. Zij moeten met elkaar verder. Zo nodig coach ik leidinggevenden in het begeleiden van hun medewerkers met betrekking tot inzetbaarheid en voorkomen van, of verzuim. Van het begeleiden en voorkomen van verzuim , naar het opzetten van gezondheidsmanagement in bredere zin is de volgende, uitdagende stap.